PHP Eğitimleri

PHP Eğitimleri

PHP eğitimleri, sunucu tarafında web programlama yapmak isteyen öğrencilere yönelik. Kapsamlı ve pratik dersler, öğrencilere bu alanda uzmanlaşma fırsatı sunuyor.


İçerikler


PHP Nedir?

PHP (Hypertext Preprocessor – Üstünyazı Önişlemcisi), 1994 yılında Rasmus Lerdorf'un kişisel ana sayfasını korumak için kullandığı C dilinde birkaç Common Gateway Interface (CGI) programı yazmasıyla başlamıştır. Rasmus daha sonra bunları web formlarıyla çalıştırmak ve veritabanları ile iletişim kurmak için genişletti. Bu uygulamaya "Kişisel Ana Sayfa / Form Yorumlayıcı" veya PHP / FI adını vermiştir.

PHP Değişkenler

PHP Değişkenleri nedir, değişkenler nasıl kullanılır.

PHP Rastgele Sayı Üretme

PHP Programlama Dilinde rastgele sayı üretmek için yazımız içindeki fonksiyonu kullanabilirsiniz.

PHP Seflink / Slug Üretme

PHP Programlama dili ile seflink ve slug üretmek için kullanabileceğiniz fonksiyon için yazımızı inceleyebilirsiniz.

Php ile Hesap Makinesi Yapımı

Php Programlama dile ile hesap makinesi hazırlama

array()

array() Nedir?, array() Nasıl Kullanılır?

array_change_key_case()

array_change_key_case() Nedir?, array_change_key_case() Nasıl Kullanılır?

array_chunk()

array_chunk() Nedir?, array_chunk() Nasıl Kullanılır?

array_combine()

array_combine() Nedir?, array_combine() Nasıl Kullanılır?

array_count_values()

array_count_values() Nedir?, array_count_values() Nasıl Kullanılır?

array_diff()

array_diff() Nedir?, array_diff() Nasıl Kullanılır?

array_diff_assoc()

array_diff_assoc() Nedir?, array_diff_assoc() Nasıl Kullanılır?

array_diff_key()

array_diff_key() Nedir?, array_diff_key() Nasıl Kullanılır?

array_diff_uassoc()

array_diff_uassoc() Nedir?, array_diff_uassoc() Nasıl Kullanılır?

array_diff_ukey()

array_diff_ukey() Nedir?, array_diff_ukey() Nasıl Kullanılır?

array_fill()

array_fill() Nedir?, array_fill() Nasıl Kullanılır?

array_filter()

array_filter() Nedir?, array_filter() Nasıl Kullanılır?

array_flip()

array_flip() Nedir?, array_flip() Nasıl Kullanılır?

array_intersect()

array_intersect() Nedir?, array_intersect() Nasıl Kullanılır?

array_intersect_assoc()

array_intersect_assoc() Nedir?, array_intersect_assoc() Nasıl Kullanılır?

array_intersect_key()

array_intersect_key() Nedir?, array_intersect_key() Nasıl Kullanılır?

array_intersect_uassoc()

array_intersect_uassoc() Nedir?, array_intersect_uassoc() Nasıl Kullanılır?

array_intersect_ukey()

array_intersect_ukey() Nedir?, array_intersect_ukey() Nasıl Kullanılır?

array_key_exists()

array_key_exists() Nedir?, array_key_exists() Nasıl Kullanılır?

array_keys()

array_keys() Nedir?, array_keys() Nasıl Kullanılır?

array_map()

array_map() Nedir?, array_map() Nasıl Kullanılır?

array_merge()

array_merge() Nedir?, array_merge() Nasıl Kullanılır?

array_merge_recursive()

array_merge_recursive() Nedir?, array_merge_recursive() Nasıl Kullanılır?

array_multisort()

array_multisort() Nedir?, array_multisort() Nasıl Kullanılır?

array_pad()

array_pad() Nedir?, array_pad() Nasıl Kullanılır?

array_pop()

array_pop() Nedir?, array_pop() Nasıl Kullanılır?

array_product()

array_product() Nedir?, array_product() Nasıl Kullanılır?

array_push()

array_push() Nedir?, array_push() Nasıl Kullanılır?

array_rand()

array_rand() Nedir?, array_rand() Nasıl Kullanılır?

array_reduce()

array_reduce() Nedir?, array_reduce() Nasıl Kullanılır?

array_reverse()

array_reverse() Nedir?, array_reverse() Nasıl Kullanılır?

array_search()

array_search() Nedir?, array_search() Nasıl Kullanılır?

array_shift()

array_shift() Nedir?, array_shift() Nasıl Kullanılır?

array_slice()

array_slice() Nedir?, array_slice() Nasıl Kullanılır?

array_splice()

array_splice() Nedir?, array_splice() Nasıl Kullanılır?

array_sum()

array_sum() Nedir?, array_sum() Nasıl Kullanılır?

array_udiff()

array_udiff() Nedir?, array_udiff() Nasıl Kullanılır?

array_udiff_assoc()

array_udiff_assoc() Nedir?, array_udiff_assoc() Nasıl Kullanılır?

array_udiff_uassoc()

array_udiff_uassoc() Nedir?, array_udiff_uassoc() Nasıl Kullanılır?

array_uintersect()

array_uintersect() Nedir?, array_uintersect() Nasıl Kullanılır?

array_uintersect_assoc()

array_uintersect_assoc() Nedir?, array_uintersect_assoc() Nasıl Kullanılır?

array_uintersect_uassoc()

array_uintersect_uassoc() Nedir?, array_uintersect_uassoc() Nasıl Kullanılır?

array_unique()

array_unique() Nedir?, array_unique() Nasıl Kullanılır?

array_unshift()

array_unshift() Nedir?, array_unshift() Nasıl Kullanılır?

array_values()

array_values() Nedir?, array_values() Nasıl Kullanılır?

array_walk()

array_walk() Nedir?, array_walk() Nasıl Kullanılır?

array_walk_recursive()

array_walk_recursive() Nedir?, array_walk_recursive() Nasıl Kullanılır?

arsort()

arsort() Nedir?, arsort() Nasıl Kullanılır?

asort()

asort() Nedir?, asort() Nasıl Kullanılır?

compact()

compact() Nedir?, compact() Nasıl Kullanılır?

count()

count() Nedir?, count() Nasıl Kullanılır?

current()

current() Nedir?, current() Nasıl Kullanılır?

each()

each() Nedir?, each() Nasıl Kullanılır?

end()

end() Nedir?, end() Nasıl Kullanılır?

extract()

extract() Nedir?, extract() Nasıl Kullanılır?

in_array()

in_array() Nedir?, in_array() Nasıl Kullanılır?

key()

key() Nedir?, key() Nasıl Kullanılır?

krsort()

krsort() Nedir?, krsort() Nasıl Kullanılır?

ksort()

ksort() Nedir?, ksort() Nasıl Kullanılır?

list()

list() Nedir?, list() Nasıl Kullanılır?

natcasesort()

natcasesort() Nedir?, natcasesort() Nasıl Kullanılır?

natsort()

natsort() Nedir?, natsort() Nasıl Kullanılır?

next()

next() Nedir?, next() Nasıl Kullanılır?

pos()

pos() Nedir?, pos() Nasıl Kullanılır?

prev()

prev() Nedir?, prev() Nasıl Kullanılır?

range()

range() Nedir?, range() Nasıl Kullanılır?

reset()

reset() Nedir?, reset() Nasıl Kullanılır?

rsort()

rsort() Nedir?, rsort() Nasıl Kullanılır?

shuffle()

shuffle() Nedir?, shuffle() Nasıl Kullanılır?

sizeof()

sizeof() Nedir?, sizeof() Nasıl Kullanılır?

sort()

sort() Nedir?, sort() Nasıl Kullanılır?

uasort()

uasort() Nedir?, uasort() Nasıl Kullanılır?

uksort()

uksort() Nedir?, uksort() Nasıl Kullanılır?

usort()

usort() Nedir?, usort() Nasıl Kullanılır?

addcslashes()

addcslashes() Nedir?, addcslashes() Nasıl Kullanılır?

addslashes()

addslashes() Nedir?, addslashes() Nasıl Kullanılır?

bin2hex()

bin2hex() Nedir?, bin2hex() Nasıl Kullanılır?

chop()

chop() Nedir?, chop() Nasıl Kullanılır?

chr()

chr() Nedir?, chr() Nasıl Kullanılır?

chunk_split()

chunk_split() Nedir?, chunk_split() Nasıl Kullanılır?

convert_cyr_string()

convert_cyr_string() Nedir?, convert_cyr_string() Nasıl Kullanılır?

convert_uudecode()

convert_uudecode() Nedir?, convert_uudecode() Nasıl Kullanılır?

convert_uuencode()

convert_uuencode() Nedir?, convert_uuencode() Nasıl Kullanılır?

count_chars()

count_chars() Nedir?, count_chars() Nasıl Kullanılır?

crc32()

crc32() Nedir?, crc32() Nasıl Kullanılır?

crypt()

crypt() Nedir?, crypt() Nasıl Kullanılır?

echo()

echo() Nedir?, echo() Nasıl Kullanılır?

explode()

explode() Nedir?, explode() Nasıl Kullanılır?

fprintf()

fprintf() Nedir?, fprintf() Nasıl Kullanılır?

get_html_translation_table()

get_html_translation_table() Nedir?, get_html_translation_table() Nasıl Kullanılır?

hebrev()

hebrev() Nedir?, hebrev() Nasıl Kullanılır?

hebrevc()

hebrevc() Nedir?, hebrevc() Nasıl Kullanılır?

html_entity_decode()

html_entity_decode() Nedir?, html_entity_decode() Nasıl Kullanılır?

htmlentities()

htmlentities() Nedir?, htmlentities() Nasıl Kullanılır?

htmlspecialchars_decode()

htmlspecialchars_decode() Nedir?, htmlspecialchars_decode() Nasıl Kullanılır?

htmlspecialchars()

htmlspecialchars() Nedir?, htmlspecialchars() Nasıl Kullanılır?

implode()

implode() Nedir?, implode() Nasıl Kullanılır?

join()

join() Nedir?, join() Nasıl Kullanılır?

levenshtein()

levenshtein() Nedir?, levenshtein() Nasıl Kullanılır?

localeconv()

localeconv() Nedir?, localeconv() Nasıl Kullanılır?

ltrim()

ltrim() Nedir?, ltrim() Nasıl Kullanılır?

md5()

md5() Nedir?, md5() Nasıl Kullanılır?

md5_file()

md5_file() Nedir?, md5_file() Nasıl Kullanılır?

metaphone()

metaphone() Nedir?, metaphone() Nasıl Kullanılır?

money_format()

money_format() Nedir?, money_format() Nasıl Kullanılır?

nl_langinfo()

nl_langinfo() Nedir?, nl_langinfo() Nasıl Kullanılır?

nl2br()

nl2br() Nedir?, nl2br() Nasıl Kullanılır?

number_format()

number_format() Nedir?, number_format() Nasıl Kullanılır?

ord()

ord() Nedir?, ord() Nasıl Kullanılır?

parse_str()

parse_str() Nedir?, parse_str() Nasıl Kullanılır?

print()

print() Nedir?, print() Nasıl Kullanılır?

printf()

printf() Nedir?, printf() Nasıl Kullanılır?

quoted_printable_decode()

quoted_printable_decode() Nedir?, quoted_printable_decode() Nasıl Kullanılır?

quotemeta()

quotemeta() Nedir?, quotemeta() Nasıl Kullanılır?

rtrim()

rtrim() Nedir?, rtrim() Nasıl Kullanılır?

setlocale()

setlocale() Nedir?, setlocale() Nasıl Kullanılır?

sha1()

sha1() Nedir?, sha1() Nasıl Kullanılır?

sha1_file()

sha1_file() Nedir?, sha1_file() Nasıl Kullanılır?

similar_text()

similar_text() Nedir?, similar_text() Nasıl Kullanılır?

soundex()

soundex() Nedir?, soundex() Nasıl Kullanılır?

sprintf()

sprintf() Nedir?, sprintf() Nasıl Kullanılır?

sscanf()

sscanf() Nedir?, sscanf() Nasıl Kullanılır?

str_ireplace()

str_ireplace() Nedir?, str_ireplace() Nasıl Kullanılır?

str_pad()

str_pad() Nedir?, str_pad() Nasıl Kullanılır?

str_repeat()

str_repeat() Nedir?, str_repeat() Nasıl Kullanılır?

str_replace()

str_replace() Nedir?, str_replace() Nasıl Kullanılır?

str_rot13()

str_rot13() Nedir?, str_rot13() Nasıl Kullanılır?

str_shuffle()

str_shuffle() Nedir?, str_shuffle() Nasıl Kullanılır?

str_split()

str_split() Nedir?, str_split() Nasıl Kullanılır?

str_word_count()

str_word_count() Nedir?, str_word_count() Nasıl Kullanılır?

strcasecmp()

strcasecmp() Nedir?, strcasecmp() Nasıl Kullanılır?

strchr()

strchr() Nedir?, strchr() Nasıl Kullanılır?

strcmp()

strcmp() Nedir?, strcmp() Nasıl Kullanılır?

strcoll()

strcoll() Nedir?, strcoll() Nasıl Kullanılır?

strcspn()

strcspn() Nedir?, strcspn() Nasıl Kullanılır?

strip_tags()

strip_tags() Nedir?, strip_tags() Nasıl Kullanılır?

stripcslashes()

stripcslashes() Nedir?, stripcslashes() Nasıl Kullanılır?

stripslashes()

stripslashes() Nedir?, stripslashes() Nasıl Kullanılır?

stripos()

stripos() Nedir?, stripos() Nasıl Kullanılır?

stristr()

stristr() Nedir?, stristr() Nasıl Kullanılır?

strlen()

strlen() Nedir?, strlen() Nasıl Kullanılır?

strnatcasecmp()

strnatcasecmp() Nedir?, strnatcasecmp() Nasıl Kullanılır?

strnatcmp()

strnatcmp() Nedir?, strnatcmp() Nasıl Kullanılır?

strncasecmp()

strncasecmp() Nedir?, strncasecmp() Nasıl Kullanılır?

strncmp()

strncmp() Nedir?, strncmp() Nasıl Kullanılır?

strpbrk()

strpbrk() Nedir?, strpbrk() Nasıl Kullanılır?

strpos()

strpos() Nedir?, strpos() Nasıl Kullanılır?

strrchr()

strrchr() Nedir?, strrchr() Nasıl Kullanılır?

strrev()

strrev() Nedir?, strrev() Nasıl Kullanılır?

strripos()

strripos() Nedir?, strripos() Nasıl Kullanılır?

strrpos()

strrpos() Nedir?, strrpos() Nasıl Kullanılır?

strspn()

strspn() Nedir?, strspn() Nasıl Kullanılır?

strstr()

strstr() Nedir?, strstr() Nasıl Kullanılır?

strtok()

strtok() Nedir?, strtok() Nasıl Kullanılır?

strtolower()

strtolower() Nedir?, strtolower() Nasıl Kullanılır?

strtoupper()

strtoupper() Nedir?, strtoupper() Nasıl Kullanılır?

strtr()

strtr() Nedir?, strtr() Nasıl Kullanılır?

substr()

substr() Nedir?, substr() Nasıl Kullanılır?

substr_compare()

substr_compare() Nedir?, substr_compare() Nasıl Kullanılır?

substr_count()

substr_count() Nedir?, substr_count() Nasıl Kullanılır?

substr_replace()

substr_replace() Nedir?, substr_replace() Nasıl Kullanılır?

trim()

trim() Nedir?, trim() Nasıl Kullanılır?

ucfirst()

ucfirst() Nedir?, ucfirst() Nasıl Kullanılır?

ucwords()

ucwords() Nedir?, ucwords() Nasıl Kullanılır?

vfprintf()

vfprintf() Nedir?, vfprintf() Nasıl Kullanılır?

vprintf()

vprintf() Nedir?, vprintf() Nasıl Kullanılır?

vsprintf()

vsprintf() Nedir?, vsprintf() Nasıl Kullanılır?

wordwrap()

wordwrap() Nedir?, wordwrap() Nasıl Kullanılır?

boolval

boolval Nedir?, boolval Nasıl Kullanılır?

debug_zval_dump

debug_zval_dump Nedir?, debug_zval_dump Nasıl Kullanılır?

doubleval

doubleval Nedir?, doubleval Nasıl Kullanılır?

empty

empty Nedir?, empty Nasıl Kullanılır?

floatval

floatval Nedir?, floatval Nasıl Kullanılır?

get_defined_vars

get_defined_vars Nedir?, get_defined_vars Nasıl Kullanılır?

get_resource_type

get_resource_type Nedir?, get_resource_type Nasıl Kullanılır?

gettype

gettype Nedir?, gettype Nasıl Kullanılır?

import_request_variables

import_request_variables Nedir?, import_request_variables Nasıl Kullanılır?

intval

intval Nedir?, intval Nasıl Kullanılır?

is_array

is_array Nedir?, is_array Nasıl Kullanılır?

is_bool

is_bool Nedir?, is_bool Nasıl Kullanılır?

is_callable

is_callable Nedir?, is_callable Nasıl Kullanılır?

is_double

is_double Nedir?, is_double Nasıl Kullanılır?

is_float

is_float Nedir?, is_float Nasıl Kullanılır?

is_int

is_int Nedir?, is_int Nasıl Kullanılır?

is_integer

is_integer Nedir?, is_integer Nasıl Kullanılır?

is_long

is_long Nedir?, is_long Nasıl Kullanılır?

is_null

is_null Nedir?, is_null Nasıl Kullanılır?

is_numeric

is_numeric Nedir?, is_numeric Nasıl Kullanılır?

is_object

is_object Nedir?, is_object Nasıl Kullanılır?

is_real

is_real Nedir?, is_real Nasıl Kullanılır?

is_resource

is_resource Nedir?, is_resource Nasıl Kullanılır?

is_scalar

is_scalar Nedir?, is_scalar Nasıl Kullanılır?

is_string

is_string Nedir?, is_string Nasıl Kullanılır?

isset

isset Nedir?, isset Nasıl Kullanılır?

print_r

print_r Nedir?, print_r Nasıl Kullanılır?

serialize

serialize Nedir?, serialize Nasıl Kullanılır?

settype

settype Nedir?, settype Nasıl Kullanılır?

strval

strval Nedir?, strval Nasıl Kullanılır?

unserialize

unserialize Nedir?, unserialize Nasıl Kullanılır?

unset

unset Nedir?, unset Nasıl Kullanılır?

var_dump

var_dump Nedir?, var_dump Nasıl Kullanılır?

var_export

var_export Nedir?, var_export Nasıl Kullanılır?

checkdate()

checkdate() Nedir?, checkdate() Nasıl Kullanılır?

date_default_timezone_get()

date_default_timezone_get() Nedir?, date_default_timezone_get() Nasıl Kullanılır?

date_default_timezone_set()

date_default_timezone_set() Nedir?, date_default_timezone_set() Nasıl Kullanılır?

date_sunrise()

date_sunrise() Nedir?, date_sunrise() Nasıl Kullanılır?

date_sunset()

date_sunset() Nedir?, date_sunset() Nasıl Kullanılır?

date()

date() Nedir?, date() Nasıl Kullanılır?

getdate()

getdate() Nedir?, getdate() Nasıl Kullanılır?

gettimeofday()

gettimeofday() Nedir?, gettimeofday() Nasıl Kullanılır?

gmdate()

gmdate() Nedir?, gmdate() Nasıl Kullanılır?

gmmktime()

gmmktime() Nedir?, gmmktime() Nasıl Kullanılır?

gmstrftime()

gmstrftime() Nedir?, gmstrftime() Nasıl Kullanılır?

idate()

idate() Nedir?, idate() Nasıl Kullanılır?

localtime()

localtime() Nedir?, localtime() Nasıl Kullanılır?

microtime()

microtime() Nedir?, microtime() Nasıl Kullanılır?

mktime()

mktime() Nedir?, mktime() Nasıl Kullanılır?

strftime()

strftime() Nedir?, strftime() Nasıl Kullanılır?

strptime()

strptime() Nedir?, strptime() Nasıl Kullanılır?

strtotime()

strtotime() Nedir?, strtotime() Nasıl Kullanılır?

time()

time() Nedir?, time() Nasıl Kullanılır?

chdir()

chdir() Nedir?, chdir() Nasıl Kullanılır?

chroot()

chroot() Nedir?, chroot() Nasıl Kullanılır?

dir()

dir() Nedir?, dir() Nasıl Kullanılır?

closedir()

closedir() Nedir?, closedir() Nasıl Kullanılır?

getcwd()

getcwd() Nedir?, getcwd() Nasıl Kullanılır?

opendir()

opendir() Nedir?, opendir() Nasıl Kullanılır?

readdir()

readdir() Nedir?, readdir() Nasıl Kullanılır?

rewinddir()

rewinddir() Nedir?, rewinddir() Nasıl Kullanılır?

scandir()

scandir() Nedir?, scandir() Nasıl Kullanılır?

debug_backtrace()

debug_backtrace() Nedir?, debug_backtrace() Nasıl Kullanılır?

debug_print_backtrace()

debug_print_backtrace() Nedir?, debug_print_backtrace() Nasıl Kullanılır?

error_get_last()

error_get_last() Nedir?, error_get_last() Nasıl Kullanılır?

error_log()

error_log() Nedir?, error_log() Nasıl Kullanılır?

error_reporting()

error_reporting() Nedir?, error_reporting() Nasıl Kullanılır?

restore_error_handler()

restore_error_handler() Nedir?, restore_error_handler() Nasıl Kullanılır?

restore_exception_handler()

restore_exception_handler() Nedir?, restore_exception_handler() Nasıl Kullanılır?

set_error_handler()

set_error_handler() Nedir?, set_error_handler() Nasıl Kullanılır?

set_exception_handler()

set_exception_handler() Nedir?, set_exception_handler() Nasıl Kullanılır?

trigger_error()

trigger_error() Nedir?, trigger_error() Nasıl Kullanılır?

user_error()

user_error() Nedir?, user_error() Nasıl Kullanılır?

E_ERROR1

E_ERROR1 Nedir?, E_ERROR1 Nasıl Kullanılır?

E_WARNING2

E_WARNING2 Nedir?, E_WARNING2 Nasıl Kullanılır?

E_PARSE4

E_PARSE4 Nedir?, E_PARSE4 Nasıl Kullanılır?

E_NOTICE8

E_NOTICE8 Nedir?, E_NOTICE8 Nasıl Kullanılır?

E_CORE_ERROR16

E_CORE_ERROR16 Nedir?, E_CORE_ERROR16 Nasıl Kullanılır?

E_CORE_WARNING32

E_CORE_WARNING32 Nedir?, E_CORE_WARNING32 Nasıl Kullanılır?

E_COMPILE_ERROR64

E_COMPILE_ERROR64 Nedir?, E_COMPILE_ERROR64 Nasıl Kullanılır?

E_COMPILE_WARNING128

E_COMPILE_WARNING128 Nedir?, E_COMPILE_WARNING128 Nasıl Kullanılır?

E_USER_ERROR256

E_USER_ERROR256 Nedir?, E_USER_ERROR256 Nasıl Kullanılır?

E_USER_WARNING512

E_USER_WARNING512 Nedir?, E_USER_WARNING512 Nasıl Kullanılır?

E_USER_NOTICE1024

E_USER_NOTICE1024 Nedir?, E_USER_NOTICE1024 Nasıl Kullanılır?

E_STRICT2048

E_STRICT2048 Nedir?, E_STRICT2048 Nasıl Kullanılır?

E_RECOVERABLE_ERROR4096

E_RECOVERABLE_ERROR4096 Nedir?, E_RECOVERABLE_ERROR4096 Nasıl Kullanılır?

E_ALL6143

E_ALL6143 Nedir?, E_ALL6143 Nasıl Kullanılır?

abs()

abs() Nedir?, abs() Nasıl Kullanılır?

acos()

acos() Nedir?, acos() Nasıl Kullanılır?

acosh()

acosh() Nedir?, acosh() Nasıl Kullanılır?

asin()

asin() Nedir?, asin() Nasıl Kullanılır?

asinh()

asinh() Nedir?, asinh() Nasıl Kullanılır?

atan()

atan() Nedir?, atan() Nasıl Kullanılır?

atan2()

atan2() Nedir?, atan2() Nasıl Kullanılır?

atanh()

atanh() Nedir?, atanh() Nasıl Kullanılır?

base_convert()

base_convert() Nedir?, base_convert() Nasıl Kullanılır?

bindec()

bindec() Nedir?, bindec() Nasıl Kullanılır?

ceil()

ceil() Nedir?, ceil() Nasıl Kullanılır?

cos()

cos() Nedir?, cos() Nasıl Kullanılır?

cosh()

cosh() Nedir?, cosh() Nasıl Kullanılır?

decbin()

decbin() Nedir?, decbin() Nasıl Kullanılır?

dechex()

dechex() Nedir?, dechex() Nasıl Kullanılır?

decoct()

decoct() Nedir?, decoct() Nasıl Kullanılır?

deg2rad()

deg2rad() Nedir?, deg2rad() Nasıl Kullanılır?

exp()

exp() Nedir?, exp() Nasıl Kullanılır?

expm1()

expm1() Nedir?, expm1() Nasıl Kullanılır?

floor()

floor() Nedir?, floor() Nasıl Kullanılır?

fmod()

fmod() Nedir?, fmod() Nasıl Kullanılır?

getrandmax()

getrandmax() Nedir?, getrandmax() Nasıl Kullanılır?

hexdec()

hexdec() Nedir?, hexdec() Nasıl Kullanılır?

hypot()

hypot() Nedir?, hypot() Nasıl Kullanılır?

is_finite()

is_finite() Nedir?, is_finite() Nasıl Kullanılır?

is_infinite()

is_infinite() Nedir?, is_infinite() Nasıl Kullanılır?

is_nan()

is_nan() Nedir?, is_nan() Nasıl Kullanılır?

lcg_value()

lcg_value() Nedir?, lcg_value() Nasıl Kullanılır?

log()

log() Nedir?, log() Nasıl Kullanılır?

log10()

log10() Nedir?, log10() Nasıl Kullanılır?

log1p()

log1p() Nedir?, log1p() Nasıl Kullanılır?

max()

max() Nedir?, max() Nasıl Kullanılır?

min()

min() Nedir?, min() Nasıl Kullanılır?

mt_getrandmax()

mt_getrandmax() Nedir?, mt_getrandmax() Nasıl Kullanılır?

mt_rand()

mt_rand() Nedir?, mt_rand() Nasıl Kullanılır?

mt_srand()

mt_srand() Nedir?, mt_srand() Nasıl Kullanılır?

octdec()

octdec() Nedir?, octdec() Nasıl Kullanılır?

pi()

pi() Nedir?, pi() Nasıl Kullanılır?

pow()

pow() Nedir?, pow() Nasıl Kullanılır?

rad2deg()

rad2deg() Nedir?, rad2deg() Nasıl Kullanılır?

rand()

rand() Nedir?, rand() Nasıl Kullanılır?

round()

round() Nedir?, round() Nasıl Kullanılır?

sin()

sin() Nedir?, sin() Nasıl Kullanılır?

sinh()

sinh() Nedir?, sinh() Nasıl Kullanılır?

sqrt()

sqrt() Nedir?, sqrt() Nasıl Kullanılır?

srand()

srand() Nedir?, srand() Nasıl Kullanılır?

tan()

tan() Nedir?, tan() Nasıl Kullanılır?

tanh()

tanh() Nedir?, tanh() Nasıl Kullanılır?

basename()

basename() Nedir?, basename() Nasıl Kullanılır?

chgrp()

chgrp() Nedir?, chgrp() Nasıl Kullanılır?

chmod()

chmod() Nedir?, chmod() Nasıl Kullanılır?

chown()

chown() Nedir?, chown() Nasıl Kullanılır?

clearstatcache()

clearstatcache() Nedir?, clearstatcache() Nasıl Kullanılır?

copy()

copy() Nedir?, copy() Nasıl Kullanılır?

delete()

delete() Nedir?, delete() Nasıl Kullanılır?

dirname()

dirname() Nedir?, dirname() Nasıl Kullanılır?

disk_free_space()

disk_free_space() Nedir?, disk_free_space() Nasıl Kullanılır?

disk_total_space()

disk_total_space() Nedir?, disk_total_space() Nasıl Kullanılır?

diskfreespace()

diskfreespace() Nedir?, diskfreespace() Nasıl Kullanılır?

fclose()

fclose() Nedir?, fclose() Nasıl Kullanılır?

feof()

feof() Nedir?, feof() Nasıl Kullanılır?

fflush()

fflush() Nedir?, fflush() Nasıl Kullanılır?

fgetc()

fgetc() Nedir?, fgetc() Nasıl Kullanılır?

fgetcsv()

fgetcsv() Nedir?, fgetcsv() Nasıl Kullanılır?

fgets()

fgets() Nedir?, fgets() Nasıl Kullanılır?

fgetss()

fgetss() Nedir?, fgetss() Nasıl Kullanılır?

file()

file() Nedir?, file() Nasıl Kullanılır?

file_exists()

file_exists() Nedir?, file_exists() Nasıl Kullanılır?

file_get_contents()

file_get_contents() Nedir?, file_get_contents() Nasıl Kullanılır?

file_put_contents

file_put_contents Nedir?, file_put_contents Nasıl Kullanılır?

fileatime()

fileatime() Nedir?, fileatime() Nasıl Kullanılır?

filectime()

filectime() Nedir?, filectime() Nasıl Kullanılır?

filegroup()

filegroup() Nedir?, filegroup() Nasıl Kullanılır?

fileinode()

fileinode() Nedir?, fileinode() Nasıl Kullanılır?

filemtime()

filemtime() Nedir?, filemtime() Nasıl Kullanılır?

fileowner()

fileowner() Nedir?, fileowner() Nasıl Kullanılır?

fileperms()

fileperms() Nedir?, fileperms() Nasıl Kullanılır?

filesize()

filesize() Nedir?, filesize() Nasıl Kullanılır?

filetype()

filetype() Nedir?, filetype() Nasıl Kullanılır?

flock()

flock() Nedir?, flock() Nasıl Kullanılır?

fnmatch()

fnmatch() Nedir?, fnmatch() Nasıl Kullanılır?

fopen()

fopen() Nedir?, fopen() Nasıl Kullanılır?

fpassthru()

fpassthru() Nedir?, fpassthru() Nasıl Kullanılır?

fputcsv()

fputcsv() Nedir?, fputcsv() Nasıl Kullanılır?

fputs()

fputs() Nedir?, fputs() Nasıl Kullanılır?

fread()

fread() Nedir?, fread() Nasıl Kullanılır?

fscanf()

fscanf() Nedir?, fscanf() Nasıl Kullanılır?

fseek()

fseek() Nedir?, fseek() Nasıl Kullanılır?

fstat()

fstat() Nedir?, fstat() Nasıl Kullanılır?

ftell()

ftell() Nedir?, ftell() Nasıl Kullanılır?

ftruncate()

ftruncate() Nedir?, ftruncate() Nasıl Kullanılır?

fwrite()

fwrite() Nedir?, fwrite() Nasıl Kullanılır?

glob()

glob() Nedir?, glob() Nasıl Kullanılır?

is_dir()

is_dir() Nedir?, is_dir() Nasıl Kullanılır?

is_executable()

is_executable() Nedir?, is_executable() Nasıl Kullanılır?

is_file()

is_file() Nedir?, is_file() Nasıl Kullanılır?

is_link()

is_link() Nedir?, is_link() Nasıl Kullanılır?

is_readable()

is_readable() Nedir?, is_readable() Nasıl Kullanılır?

is_uploaded_file()

is_uploaded_file() Nedir?, is_uploaded_file() Nasıl Kullanılır?

is_writable()

is_writable() Nedir?, is_writable() Nasıl Kullanılır?

is_writeable()

is_writeable() Nedir?, is_writeable() Nasıl Kullanılır?

link()

link() Nedir?, link() Nasıl Kullanılır?

linkinfo()

linkinfo() Nedir?, linkinfo() Nasıl Kullanılır?

lstat()

lstat() Nedir?, lstat() Nasıl Kullanılır?

mkdir()

mkdir() Nedir?, mkdir() Nasıl Kullanılır?

move_uploaded_file()

move_uploaded_file() Nedir?, move_uploaded_file() Nasıl Kullanılır?

parse_ini_file()

parse_ini_file() Nedir?, parse_ini_file() Nasıl Kullanılır?

pathinfo()

pathinfo() Nedir?, pathinfo() Nasıl Kullanılır?

pclose()

pclose() Nedir?, pclose() Nasıl Kullanılır?

popen()

popen() Nedir?, popen() Nasıl Kullanılır?

readfile()

readfile() Nedir?, readfile() Nasıl Kullanılır?

readlink()

readlink() Nedir?, readlink() Nasıl Kullanılır?

realpath()

realpath() Nedir?, realpath() Nasıl Kullanılır?

rename()

rename() Nedir?, rename() Nasıl Kullanılır?

rewind()

rewind() Nedir?, rewind() Nasıl Kullanılır?

rmdir()

rmdir() Nedir?, rmdir() Nasıl Kullanılır?

set_file_buffer()

set_file_buffer() Nedir?, set_file_buffer() Nasıl Kullanılır?

stat()

stat() Nedir?, stat() Nasıl Kullanılır?

symlink()

symlink() Nedir?, symlink() Nasıl Kullanılır?

tempnam()

tempnam() Nedir?, tempnam() Nasıl Kullanılır?

tmpfile()

tmpfile() Nedir?, tmpfile() Nasıl Kullanılır?

touch()

touch() Nedir?, touch() Nasıl Kullanılır?

umask()

umask() Nedir?, umask() Nasıl Kullanılır?

unlink()

unlink() Nedir?, unlink() Nasıl Kullanılır?

filter_has_var()

filter_has_var() Nedir?, filter_has_var() Nasıl Kullanılır?

filter_id()

filter_id() Nedir?, filter_id() Nasıl Kullanılır?

filter_input()

filter_input() Nedir?, filter_input() Nasıl Kullanılır?

filter_input_array()

filter_input_array() Nedir?, filter_input_array() Nasıl Kullanılır?

filter_list()

filter_list() Nedir?, filter_list() Nasıl Kullanılır?

filter_var_array()

filter_var_array() Nedir?, filter_var_array() Nasıl Kullanılır?

filter_var()

filter_var() Nedir?, filter_var() Nasıl Kullanılır?

FILTER_CALLBACK

FILTER_CALLBACK Nedir?, FILTER_CALLBACK Nasıl Kullanılır?

FILTER_SANITIZE_STRING

FILTER_SANITIZE_STRING Nedir?, FILTER_SANITIZE_STRING Nasıl Kullanılır?

FILTER_SANITIZE_STRIPPED

FILTER_SANITIZE_STRIPPED Nedir?, FILTER_SANITIZE_STRIPPED Nasıl Kullanılır?

FILTER_SANITIZE_ENCODED

FILTER_SANITIZE_ENCODED Nedir?, FILTER_SANITIZE_ENCODED Nasıl Kullanılır?

FILTER_SANITIZE_SPECIAL_CHARS

FILTER_SANITIZE_SPECIAL_CHARS Nedir?, FILTER_SANITIZE_SPECIAL_CHARS Nasıl Kullanılır?

FILTER_SANITIZE_EMAIL

FILTER_SANITIZE_EMAIL Nedir?, FILTER_SANITIZE_EMAIL Nasıl Kullanılır?

FILTER_SANITIZE_URL

FILTER_SANITIZE_URL Nedir?, FILTER_SANITIZE_URL Nasıl Kullanılır?

FILTER_SANITIZE_NUMBER_INT

FILTER_SANITIZE_NUMBER_INT Nedir?, FILTER_SANITIZE_NUMBER_INT Nasıl Kullanılır?

filter_sanitize_number_float

filter_sanitize_number_float Nedir?, filter_sanitize_number_float Nasıl Kullanılır?

filter_sanitize_magic_quotes

filter_sanitize_magic_quotes Nedir?, filter_sanitize_magic_quotes Nasıl Kullanılır?

FILTER_UNSAFE_RAW

FILTER_UNSAFE_RAW Nedir?, FILTER_UNSAFE_RAW Nasıl Kullanılır?

FILTER_VALIDATE_INT

FILTER_VALIDATE_INT Nedir?, FILTER_VALIDATE_INT Nasıl Kullanılır?

FILTER_VALIDATE_BOOLEAN

FILTER_VALIDATE_BOOLEAN Nedir?, FILTER_VALIDATE_BOOLEAN Nasıl Kullanılır?

FILTER_VALIDATE_FLOAT

FILTER_VALIDATE_FLOAT Nedir?, FILTER_VALIDATE_FLOAT Nasıl Kullanılır?

FILTER_VALIDATE_REGEXP

FILTER_VALIDATE_REGEXP Nedir?, FILTER_VALIDATE_REGEXP Nasıl Kullanılır?

FILTER_VALIDATE_URL

FILTER_VALIDATE_URL Nedir?, FILTER_VALIDATE_URL Nasıl Kullanılır?

FILTER_VALIDATE_EMAIL

FILTER_VALIDATE_EMAIL Nedir?, FILTER_VALIDATE_EMAIL Nasıl Kullanılır?

FILTER_VALIDATE_IP

FILTER_VALIDATE_IP Nedir?, FILTER_VALIDATE_IP Nasıl Kullanılır?

cal_days_in_month()

cal_days_in_month() Nedir?, cal_days_in_month() Nasıl Kullanılır?

cal_from_jd()

cal_from_jd() Nedir?, cal_from_jd() Nasıl Kullanılır?

cal_info()

cal_info() Nedir?, cal_info() Nasıl Kullanılır?

cal_to_jd()

cal_to_jd() Nedir?, cal_to_jd() Nasıl Kullanılır?

easter_date()

easter_date() Nedir?, easter_date() Nasıl Kullanılır?

easter_days()

easter_days() Nedir?, easter_days() Nasıl Kullanılır?

FrenchToJD()

FrenchToJD() Nedir?, FrenchToJD() Nasıl Kullanılır?

GregorianToJD()

GregorianToJD() Nedir?, GregorianToJD() Nasıl Kullanılır?

JDDayOfWeek()

JDDayOfWeek() Nedir?, JDDayOfWeek() Nasıl Kullanılır?

JDMonthName()

JDMonthName() Nedir?, JDMonthName() Nasıl Kullanılır?

JDToFrench()

JDToFrench() Nedir?, JDToFrench() Nasıl Kullanılır?

JDToGregorian()

JDToGregorian() Nedir?, JDToGregorian() Nasıl Kullanılır?

jdtojewish()

jdtojewish() Nedir?, jdtojewish() Nasıl Kullanılır?

JDToJulian()

JDToJulian() Nedir?, JDToJulian() Nasıl Kullanılır?

jdtounix()

jdtounix() Nedir?, jdtounix() Nasıl Kullanılır?

JewishToJD()

JewishToJD() Nedir?, JewishToJD() Nasıl Kullanılır?

JulianToJD()

JulianToJD() Nedir?, JulianToJD() Nasıl Kullanılır?

unixtojd()

unixtojd() Nedir?, unixtojd() Nasıl Kullanılır?

ftp_alloc()

ftp_alloc() Nedir?, ftp_alloc() Nasıl Kullanılır?

ftp_cdup()

ftp_cdup() Nedir?, ftp_cdup() Nasıl Kullanılır?

ftp_chdir()

ftp_chdir() Nedir?, ftp_chdir() Nasıl Kullanılır?

ftp_chmod()

ftp_chmod() Nedir?, ftp_chmod() Nasıl Kullanılır?

ftp_close()

ftp_close() Nedir?, ftp_close() Nasıl Kullanılır?

ftp_connect()

ftp_connect() Nedir?, ftp_connect() Nasıl Kullanılır?

ftp_delete()

ftp_delete() Nedir?, ftp_delete() Nasıl Kullanılır?

ftp_exec()

ftp_exec() Nedir?, ftp_exec() Nasıl Kullanılır?

ftp_fget()

ftp_fget() Nedir?, ftp_fget() Nasıl Kullanılır?

ftp_fput()

ftp_fput() Nedir?, ftp_fput() Nasıl Kullanılır?

ftp_get_option()

ftp_get_option() Nedir?, ftp_get_option() Nasıl Kullanılır?

ftp_get()

ftp_get() Nedir?, ftp_get() Nasıl Kullanılır?

ftp_login()

ftp_login() Nedir?, ftp_login() Nasıl Kullanılır?

ftp_mdtm()

ftp_mdtm() Nedir?, ftp_mdtm() Nasıl Kullanılır?

ftp_mkdir()

ftp_mkdir() Nedir?, ftp_mkdir() Nasıl Kullanılır?

ftp_nb_continue()

ftp_nb_continue() Nedir?, ftp_nb_continue() Nasıl Kullanılır?

ftp_nb_fget()

ftp_nb_fget() Nedir?, ftp_nb_fget() Nasıl Kullanılır?

ftp_nb_fput()

ftp_nb_fput() Nedir?, ftp_nb_fput() Nasıl Kullanılır?

ftp_nb_get()

ftp_nb_get() Nedir?, ftp_nb_get() Nasıl Kullanılır?

ftp_nb_put()

ftp_nb_put() Nedir?, ftp_nb_put() Nasıl Kullanılır?

ftp_nlist()

ftp_nlist() Nedir?, ftp_nlist() Nasıl Kullanılır?

ftp_pasv()

ftp_pasv() Nedir?, ftp_pasv() Nasıl Kullanılır?

ftp_put()

ftp_put() Nedir?, ftp_put() Nasıl Kullanılır?

ftp_pwd()

ftp_pwd() Nedir?, ftp_pwd() Nasıl Kullanılır?

ftp_quit()

ftp_quit() Nedir?, ftp_quit() Nasıl Kullanılır?

ftp_raw()

ftp_raw() Nedir?, ftp_raw() Nasıl Kullanılır?

ftp_rawlist()

ftp_rawlist() Nedir?, ftp_rawlist() Nasıl Kullanılır?

ftp_rename()

ftp_rename() Nedir?, ftp_rename() Nasıl Kullanılır?

ftp_rmdir()

ftp_rmdir() Nedir?, ftp_rmdir() Nasıl Kullanılır?

ftp_set_option()

ftp_set_option() Nedir?, ftp_set_option() Nasıl Kullanılır?

ftp_site()

ftp_site() Nedir?, ftp_site() Nasıl Kullanılır?

ftp_size()

ftp_size() Nedir?, ftp_size() Nasıl Kullanılır?

ftp_ssl_connect()

ftp_ssl_connect() Nedir?, ftp_ssl_connect() Nasıl Kullanılır?

ftp_systype()

ftp_systype() Nedir?, ftp_systype() Nasıl Kullanılır?

header()

header() Nedir?, header() Nasıl Kullanılır?

headers_list()

headers_list() Nedir?, headers_list() Nasıl Kullanılır?

headers_sent()

headers_sent() Nedir?, headers_sent() Nasıl Kullanılır?

setcookie()

setcookie() Nedir?, setcookie() Nasıl Kullanılır?

setrawcookie()

setrawcookie() Nedir?, setrawcookie() Nasıl Kullanılır?

libxml_clear_errors()

libxml_clear_errors() Nedir?, libxml_clear_errors() Nasıl Kullanılır?

libxml_get_errors()

libxml_get_errors() Nedir?, libxml_get_errors() Nasıl Kullanılır?

libxml_get_last_error()

libxml_get_last_error() Nedir?, libxml_get_last_error() Nasıl Kullanılır?

libxml_set_streams_context()

libxml_set_streams_context() Nedir?, libxml_set_streams_context() Nasıl Kullanılır?

libxml_use_internal_errors()

libxml_use_internal_errors() Nedir?, libxml_use_internal_errors() Nasıl Kullanılır?

ezmlm_hash()

ezmlm_hash() Nedir?, ezmlm_hash() Nasıl Kullanılır?

mail()

mail() Nedir?, mail() Nasıl Kullanılır?

connection_aborted()

connection_aborted() Nedir?, connection_aborted() Nasıl Kullanılır?

connection_status()

connection_status() Nedir?, connection_status() Nasıl Kullanılır?

connection_timeout()

connection_timeout() Nedir?, connection_timeout() Nasıl Kullanılır?

constant()

constant() Nedir?, constant() Nasıl Kullanılır?

define()

define() Nedir?, define() Nasıl Kullanılır?

defined()

defined() Nedir?, defined() Nasıl Kullanılır?

die()

die() Nedir?, die() Nasıl Kullanılır?

eval()

eval() Nedir?, eval() Nasıl Kullanılır?

exit()

exit() Nedir?, exit() Nasıl Kullanılır?

get_browser()

get_browser() Nedir?, get_browser() Nasıl Kullanılır?

highlight_file()

highlight_file() Nedir?, highlight_file() Nasıl Kullanılır?

highlight_string()

highlight_string() Nedir?, highlight_string() Nasıl Kullanılır?

ignore_user_abort()

ignore_user_abort() Nedir?, ignore_user_abort() Nasıl Kullanılır?

pack()

pack() Nedir?, pack() Nasıl Kullanılır?

php_check_syntax()

php_check_syntax() Nedir?, php_check_syntax() Nasıl Kullanılır?

php_strip_whitespace()

php_strip_whitespace() Nedir?, php_strip_whitespace() Nasıl Kullanılır?

show_source()

show_source() Nedir?, show_source() Nasıl Kullanılır?

sleep()

sleep() Nedir?, sleep() Nasıl Kullanılır?

time_nanosleep()

time_nanosleep() Nedir?, time_nanosleep() Nasıl Kullanılır?

time_sleep_until()

time_sleep_until() Nedir?, time_sleep_until() Nasıl Kullanılır?

uniqid()

uniqid() Nedir?, uniqid() Nasıl Kullanılır?

unpack()

unpack() Nedir?, unpack() Nasıl Kullanılır?

usleep()

usleep() Nedir?, usleep() Nasıl Kullanılır?

mysqli::$affected_rows

mysqli::$affected_rows Nedir?, mysqli::$affected_rows Nasıl Kullanılır?

mysqli::autocommit()

mysqli::autocommit() Nedir?, mysqli::autocommit() Nasıl Kullanılır?

mysqli::change_user()

mysqli::change_user() Nedir?, mysqli::change_user() Nasıl Kullanılır?

mysqli::character_set_name()

mysqli::character_set_name() Nedir?, mysqli::character_set_name() Nasıl Kullanılır?

mysqli::$client_info

mysqli::$client_info Nedir?, mysqli::$client_info Nasıl Kullanılır?

mysqli::$client_version

mysqli::$client_version Nedir?, mysqli::$client_version Nasıl Kullanılır?

mysqli::close()

mysqli::close() Nedir?, mysqli::close() Nasıl Kullanılır?

mysqli::commit()

mysqli::commit() Nedir?, mysqli::commit() Nasıl Kullanılır?

mysqli::$connect_errno

mysqli::$connect_errno Nedir?, mysqli::$connect_errno Nasıl Kullanılır?

mysqli::$connect_error

mysqli::$connect_error Nedir?, mysqli::$connect_error Nasıl Kullanılır?

mysqli::__construct()

mysqli::__construct() Nedir?, mysqli::__construct() Nasıl Kullanılır?

mysqli::debug()

mysqli::debug() Nedir?, mysqli::debug() Nasıl Kullanılır?

mysqli::dump_debug_info()

mysqli::dump_debug_info() Nedir?, mysqli::dump_debug_info() Nasıl Kullanılır?

mysqli::$errno

mysqli::$errno Nedir?, mysqli::$errno Nasıl Kullanılır?

mysqli::$error_list

mysqli::$error_list Nedir?, mysqli::$error_list Nasıl Kullanılır?

mysqli::$error

mysqli::$error Nedir?, mysqli::$error Nasıl Kullanılır?

mysqli::$field_count

mysqli::$field_count Nedir?, mysqli::$field_count Nasıl Kullanılır?

mysqli::get_charset()

mysqli::get_charset() Nedir?, mysqli::get_charset() Nasıl Kullanılır?

mysqli::get_client_info()

mysqli::get_client_info() Nedir?, mysqli::get_client_info() Nasıl Kullanılır?

mysqli_get_client_stats()

mysqli_get_client_stats() Nedir?, mysqli_get_client_stats() Nasıl Kullanılır?

mysqli_get_client_version()

mysqli_get_client_version() Nedir?, mysqli_get_client_version() Nasıl Kullanılır?

mysqli::get_connection_stats()

mysqli::get_connection_stats() Nedir?, mysqli::get_connection_stats() Nasıl Kullanılır?

mysqli::$host_info

mysqli::$host_info Nedir?, mysqli::$host_info Nasıl Kullanılır?

mysqli::$protocol_version

mysqli::$protocol_version Nedir?, mysqli::$protocol_version Nasıl Kullanılır?

mysqli::$server_info

mysqli::$server_info Nedir?, mysqli::$server_info Nasıl Kullanılır?

mysqli::$server_version

mysqli::$server_version Nedir?, mysqli::$server_version Nasıl Kullanılır?

mysqli::get_warnings()

mysqli::get_warnings() Nedir?, mysqli::get_warnings() Nasıl Kullanılır?

mysqli::$info

mysqli::$info Nedir?, mysqli::$info Nasıl Kullanılır?

mysqli::init()

mysqli::init() Nedir?, mysqli::init() Nasıl Kullanılır?

mysqli::$insert_id

mysqli::$insert_id Nedir?, mysqli::$insert_id Nasıl Kullanılır?

mysqli::kill()

mysqli::kill() Nedir?, mysqli::kill() Nasıl Kullanılır?

mysqli::more_results()

mysqli::more_results() Nedir?, mysqli::more_results() Nasıl Kullanılır?

mysqli::multi_query()

mysqli::multi_query() Nedir?, mysqli::multi_query() Nasıl Kullanılır?

mysqli::next_result()

mysqli::next_result() Nedir?, mysqli::next_result() Nasıl Kullanılır?

mysqli::options()

mysqli::options() Nedir?, mysqli::options() Nasıl Kullanılır?

mysqli::ping()

mysqli::ping() Nedir?, mysqli::ping() Nasıl Kullanılır?

mysqli::poll()

mysqli::poll() Nedir?, mysqli::poll() Nasıl Kullanılır?

mysqli::prepare()

mysqli::prepare() Nedir?, mysqli::prepare() Nasıl Kullanılır?

mysqli::query()

mysqli::query() Nedir?, mysqli::query() Nasıl Kullanılır?

mysqli::real_connect()

mysqli::real_connect() Nedir?, mysqli::real_connect() Nasıl Kullanılır?

mysqli::real_escape_string()

mysqli::real_escape_string() Nedir?, mysqli::real_escape_string() Nasıl Kullanılır?

mysqli::real_query()

mysqli::real_query() Nedir?, mysqli::real_query() Nasıl Kullanılır?

mysqli::reap_async_query()

mysqli::reap_async_query() Nedir?, mysqli::reap_async_query() Nasıl Kullanılır?

mysqli::refresh()

mysqli::refresh() Nedir?, mysqli::refresh() Nasıl Kullanılır?

mysqli::rollback()

mysqli::rollback() Nedir?, mysqli::rollback() Nasıl Kullanılır?

mysqli::rpl_query_type()

mysqli::rpl_query_type() Nedir?, mysqli::rpl_query_type() Nasıl Kullanılır?

mysqli::select_db()

mysqli::select_db() Nedir?, mysqli::select_db() Nasıl Kullanılır?

mysqli::send_query()

mysqli::send_query() Nedir?, mysqli::send_query() Nasıl Kullanılır?

mysqli::set_charset()

mysqli::set_charset() Nedir?, mysqli::set_charset() Nasıl Kullanılır?

mysqli::set_local_infile_default()

mysqli::set_local_infile_default() Nedir?, mysqli::set_local_infile_default() Nasıl Kullanılır?

mysqli::set_local_infile_handler()

mysqli::set_local_infile_handler() Nedir?, mysqli::set_local_infile_handler() Nasıl Kullanılır?

mysqli::$sqlstate

mysqli::$sqlstate Nedir?, mysqli::$sqlstate Nasıl Kullanılır?

mysqli::ssl_set()

mysqli::ssl_set() Nedir?, mysqli::ssl_set() Nasıl Kullanılır?

mysqli::stat()

mysqli::stat() Nedir?, mysqli::stat() Nasıl Kullanılır?

mysqli::stmt_init()

mysqli::stmt_init() Nedir?, mysqli::stmt_init() Nasıl Kullanılır?

mysqli::store_result()

mysqli::store_result() Nedir?, mysqli::store_result() Nasıl Kullanılır?

mysqli::$thread_id

mysqli::$thread_id Nedir?, mysqli::$thread_id Nasıl Kullanılır?

mysqli::thread_safe()

mysqli::thread_safe() Nedir?, mysqli::thread_safe() Nasıl Kullanılır?

mysqli::use_result()

mysqli::use_result() Nedir?, mysqli::use_result() Nasıl Kullanılır?

mysqli::$warning_count

mysqli::$warning_count Nedir?, mysqli::$warning_count Nasıl Kullanılır?

mysqli_stmt::$affected_rows

mysqli_stmt::$affected_rows Nedir?, mysqli_stmt::$affected_rows Nasıl Kullanılır?

mysqli_stmt::attr_get()

mysqli_stmt::attr_get() Nedir?, mysqli_stmt::attr_get() Nasıl Kullanılır?

mysqli_stmt::attr_set()

mysqli_stmt::attr_set() Nedir?, mysqli_stmt::attr_set() Nasıl Kullanılır?

mysqli_stmt::bind_param()

mysqli_stmt::bind_param() Nedir?, mysqli_stmt::bind_param() Nasıl Kullanılır?

mysqli_stmt::bind_result()

mysqli_stmt::bind_result() Nedir?, mysqli_stmt::bind_result() Nasıl Kullanılır?

mysqli_stmt::close()

mysqli_stmt::close() Nedir?, mysqli_stmt::close() Nasıl Kullanılır?

mysqli_stmt::data_seek()

mysqli_stmt::data_seek() Nedir?, mysqli_stmt::data_seek() Nasıl Kullanılır?

mysqli_stmt::$errno

mysqli_stmt::$errno Nedir?, mysqli_stmt::$errno Nasıl Kullanılır?

mysqli_stmt::$error_list

mysqli_stmt::$error_list Nedir?, mysqli_stmt::$error_list Nasıl Kullanılır?

mysqli_stmt::$error

mysqli_stmt::$error Nedir?, mysqli_stmt::$error Nasıl Kullanılır?

mysqli_stmt::execute()

mysqli_stmt::execute() Nedir?, mysqli_stmt::execute() Nasıl Kullanılır?

mysqli_stmt::fetch()

mysqli_stmt::fetch() Nedir?, mysqli_stmt::fetch() Nasıl Kullanılır?

mysqli_stmt::$field_count

mysqli_stmt::$field_count Nedir?, mysqli_stmt::$field_count Nasıl Kullanılır?

mysqli_stmt::free_result()

mysqli_stmt::free_result() Nedir?, mysqli_stmt::free_result() Nasıl Kullanılır?

mysqli_stmt::get_result()

mysqli_stmt::get_result() Nedir?, mysqli_stmt::get_result() Nasıl Kullanılır?

mysqli_stmt::get_warnings()

mysqli_stmt::get_warnings() Nedir?, mysqli_stmt::get_warnings() Nasıl Kullanılır?

mysqli_stmt::$insert_id

mysqli_stmt::$insert_id Nedir?, mysqli_stmt::$insert_id Nasıl Kullanılır?

mysqli_stmt::more_results()

mysqli_stmt::more_results() Nedir?, mysqli_stmt::more_results() Nasıl Kullanılır?

mysqli_stmt::next_result()

mysqli_stmt::next_result() Nedir?, mysqli_stmt::next_result() Nasıl Kullanılır?

mysqli_stmt::$num_rows

mysqli_stmt::$num_rows Nedir?, mysqli_stmt::$num_rows Nasıl Kullanılır?

mysqli_stmt::$param_count

mysqli_stmt::$param_count Nedir?, mysqli_stmt::$param_count Nasıl Kullanılır?

mysqli_stmt::prepare()

mysqli_stmt::prepare() Nedir?, mysqli_stmt::prepare() Nasıl Kullanılır?

mysqli_stmt::reset()

mysqli_stmt::reset() Nedir?, mysqli_stmt::reset() Nasıl Kullanılır?

mysqli_stmt::result_metadata()

mysqli_stmt::result_metadata() Nedir?, mysqli_stmt::result_metadata() Nasıl Kullanılır?

mysqli_stmt::send_long_data()

mysqli_stmt::send_long_data() Nedir?, mysqli_stmt::send_long_data() Nasıl Kullanılır?

mysqli_stmt::$sqlstate

mysqli_stmt::$sqlstate Nedir?, mysqli_stmt::$sqlstate Nasıl Kullanılır?

mysqli_stmt::store_result()

mysqli_stmt::store_result() Nedir?, mysqli_stmt::store_result() Nasıl Kullanılır?

mysqli_result::$current_field

mysqli_result::$current_field Nedir?, mysqli_result::$current_field Nasıl Kullanılır?

mysqli_result::data_seek()

mysqli_result::data_seek() Nedir?, mysqli_result::data_seek() Nasıl Kullanılır?

mysqli_result::fetch_all()

mysqli_result::fetch_all() Nedir?, mysqli_result::fetch_all() Nasıl Kullanılır?

mysqli_result::fetch_array()

mysqli_result::fetch_array() Nedir?, mysqli_result::fetch_array() Nasıl Kullanılır?

mysqli_result::fetch_assoc()

mysqli_result::fetch_assoc() Nedir?, mysqli_result::fetch_assoc() Nasıl Kullanılır?

mysqli_result::fetch_field_direct()

mysqli_result::fetch_field_direct() Nedir?, mysqli_result::fetch_field_direct() Nasıl Kullanılır?

mysqli_result::fetch_field()

mysqli_result::fetch_field() Nedir?, mysqli_result::fetch_field() Nasıl Kullanılır?

mysqli_result::fetch_fields()

mysqli_result::fetch_fields() Nedir?, mysqli_result::fetch_fields() Nasıl Kullanılır?

mysqli_result::fetch_object()

mysqli_result::fetch_object() Nedir?, mysqli_result::fetch_object() Nasıl Kullanılır?

mysqli_result::fetch_row()

mysqli_result::fetch_row() Nedir?, mysqli_result::fetch_row() Nasıl Kullanılır?

mysqli_result::$field_count

mysqli_result::$field_count Nedir?, mysqli_result::$field_count Nasıl Kullanılır?

mysqli_result::field_seek()

mysqli_result::field_seek() Nedir?, mysqli_result::field_seek() Nasıl Kullanılır?

mysqli_result::free()

mysqli_result::free() Nedir?, mysqli_result::free() Nasıl Kullanılır?

mysqli_result::$lengths

mysqli_result::$lengths Nedir?, mysqli_result::$lengths Nasıl Kullanılır?

mysqli_result::$num_rows

mysqli_result::$num_rows Nedir?, mysqli_result::$num_rows Nasıl Kullanılır?

mysqli_driver::embedded_server_end()

mysqli_driver::embedded_server_end() Nedir?, mysqli_driver::embedded_server_end() Nasıl Kullanılır?

mysqli_driver::embedded_server_start()

mysqli_driver::embedded_server_start() Nedir?, mysqli_driver::embedded_server_start() Nasıl Kullanılır?

mysqli_driver::$report_mode

mysqli_driver::$report_mode Nedir?, mysqli_driver::$report_mode Nasıl Kullanılır?

mysqli_driver::$client_info

mysqli_driver::$client_info Nedir?, mysqli_driver::$client_info Nasıl Kullanılır?

mysqli_driver::$client_version

mysqli_driver::$client_version Nedir?, mysqli_driver::$client_version Nasıl Kullanılır?

mysqli_driver::$driver_version

mysqli_driver::$driver_version Nedir?, mysqli_driver::$driver_version Nasıl Kullanılır?

mysqli_driver::$embedded

mysqli_driver::$embedded Nedir?, mysqli_driver::$embedded Nasıl Kullanılır?

mysqli_driver::$reconnect

mysqli_driver::$reconnect Nedir?, mysqli_driver::$reconnect Nasıl Kullanılır?

mysqli_driver::$report_mode

mysqli_driver::$report_mode Nedir?, mysqli_driver::$report_mode Nasıl Kullanılır?

mysqli_warning::__construct()

mysqli_warning::__construct() Nedir?, mysqli_warning::__construct() Nasıl Kullanılır?

mysqli_warning::next()

mysqli_warning::next() Nedir?, mysqli_warning::next() Nasıl Kullanılır?

mysqli_warning::$message

mysqli_warning::$message Nedir?, mysqli_warning::$message Nasıl Kullanılır?

mysqli_warning::$sqlstate

mysqli_warning::$sqlstate Nedir?, mysqli_warning::$sqlstate Nasıl Kullanılır?

mysqli_warning::$errno

mysqli_warning::$errno Nedir?, mysqli_warning::$errno Nasıl Kullanılır?

__construct()

__construct() Nedir?, __construct() Nasıl Kullanılır?

addAttribute()

addAttribute() Nedir?, addAttribute() Nasıl Kullanılır?

addChild()

addChild() Nedir?, addChild() Nasıl Kullanılır?

asXML()

asXML() Nedir?, asXML() Nasıl Kullanılır?

attributes()

attributes() Nedir?, attributes() Nasıl Kullanılır?

children()

children() Nedir?, children() Nasıl Kullanılır?

getDocNamespaces()

getDocNamespaces() Nedir?, getDocNamespaces() Nasıl Kullanılır?

getName()

getName() Nedir?, getName() Nasıl Kullanılır?

getNamespace()

getNamespace() Nedir?, getNamespace() Nasıl Kullanılır?

registerXPathNamespace()

registerXPathNamespace() Nedir?, registerXPathNamespace() Nasıl Kullanılır?

simplexml_import_dom()

simplexml_import_dom() Nedir?, simplexml_import_dom() Nasıl Kullanılır?

simplexml_load_file()

simplexml_load_file() Nedir?, simplexml_load_file() Nasıl Kullanılır?

simplexml_load_string()

simplexml_load_string() Nedir?, simplexml_load_string() Nasıl Kullanılır?

xpath()

xpath() Nedir?, xpath() Nasıl Kullanılır?

utf8_decode()

utf8_decode() Nedir?, utf8_decode() Nasıl Kullanılır?

utf8_encode()

utf8_encode() Nedir?, utf8_encode() Nasıl Kullanılır?

xml_error_string()

xml_error_string() Nedir?, xml_error_string() Nasıl Kullanılır?

xml_get_current_byte_index()

xml_get_current_byte_index() Nedir?, xml_get_current_byte_index() Nasıl Kullanılır?

xml_get_current_column_number()

xml_get_current_column_number() Nedir?, xml_get_current_column_number() Nasıl Kullanılır?

xml_get_current_line_number()

xml_get_current_line_number() Nedir?, xml_get_current_line_number() Nasıl Kullanılır?

xml_get_error_code()

xml_get_error_code() Nedir?, xml_get_error_code() Nasıl Kullanılır?

xml_parse()

xml_parse() Nedir?, xml_parse() Nasıl Kullanılır?

xml_parse_into_struct()

xml_parse_into_struct() Nedir?, xml_parse_into_struct() Nasıl Kullanılır?

xml_parser_create_ns()

xml_parser_create_ns() Nedir?, xml_parser_create_ns() Nasıl Kullanılır?

xml_parser_create()

xml_parser_create() Nedir?, xml_parser_create() Nasıl Kullanılır?

xml_parser_free()

xml_parser_free() Nedir?, xml_parser_free() Nasıl Kullanılır?

xml_parser_get_option()

xml_parser_get_option() Nedir?, xml_parser_get_option() Nasıl Kullanılır?

xml_parser_set_option()

xml_parser_set_option() Nedir?, xml_parser_set_option() Nasıl Kullanılır?

xml_set_character_data_handler()

xml_set_character_data_handler() Nedir?, xml_set_character_data_handler() Nasıl Kullanılır?

xml_set_default_handler()

xml_set_default_handler() Nedir?, xml_set_default_handler() Nasıl Kullanılır?

xml_set_element_handler()

xml_set_element_handler() Nedir?, xml_set_element_handler() Nasıl Kullanılır?

xml_set_external_entity_ref_handler()

xml_set_external_entity_ref_handler() Nedir?, xml_set_external_entity_ref_handler() Nasıl Kullanılır?

xml_set_notation_decl_handler()

xml_set_notation_decl_handler() Nedir?, xml_set_notation_decl_handler() Nasıl Kullanılır?

xml_set_object()

xml_set_object() Nedir?, xml_set_object() Nasıl Kullanılır?

xml_set_processing_instruction_handler()

xml_set_processing_instruction_handler() Nedir?, xml_set_processing_instruction_handler() Nasıl Kullanılır?

xml_set_unparsed_entity_decl_handler()

xml_set_unparsed_entity_decl_handler() Nedir?, xml_set_unparsed_entity_decl_handler() Nasıl Kullanılır?

__construct()

__construct() Nedir?, __construct() Nasıl Kullanılır?

__destruct()

__destruct() Nedir?, __destruct() Nasıl Kullanılır?

__callStatic()

__callStatic() Nedir?, __callStatic() Nasıl Kullanılır?

__call()

__call() Nedir?, __call() Nasıl Kullanılır?

__get()

__get() Nedir?, __get() Nasıl Kullanılır?

__set()

__set() Nedir?, __set() Nasıl Kullanılır?

__isset()

__isset() Nedir?, __isset() Nasıl Kullanılır?

__unset()

__unset() Nedir?, __unset() Nasıl Kullanılır?

__sleep()

__sleep() Nedir?, __sleep() Nasıl Kullanılır?

__wakeup()

__wakeup() Nedir?, __wakeup() Nasıl Kullanılır?

__toString()

__toString() Nedir?, __toString() Nasıl Kullanılır?

__invoke()

__invoke() Nedir?, __invoke() Nasıl Kullanılır?

__set_state()

__set_state() Nedir?, __set_state() Nasıl Kullanılır?

__clone()

__clone() Nedir?, __clone() Nasıl Kullanılır?

zip_close()

zip_close() Nedir?, zip_close() Nasıl Kullanılır?

zip_entry_close()

zip_entry_close() Nedir?, zip_entry_close() Nasıl Kullanılır?

zip_entry_compressedsize()

zip_entry_compressedsize() Nedir?, zip_entry_compressedsize() Nasıl Kullanılır?

zip_entry_compressionmethod()

zip_entry_compressionmethod() Nedir?, zip_entry_compressionmethod() Nasıl Kullanılır?

zip_entry_filesize()

zip_entry_filesize() Nedir?, zip_entry_filesize() Nasıl Kullanılır?

zip_entry_name()

zip_entry_name() Nedir?, zip_entry_name() Nasıl Kullanılır?

zip_entry_open()

zip_entry_open() Nedir?, zip_entry_open() Nasıl Kullanılır?

zip_entry_read()

zip_entry_read() Nedir?, zip_entry_read() Nasıl Kullanılır?

zip_open()

zip_open() Nedir?, zip_open() Nasıl Kullanılır?

zip_read()

zip_read() Nedir?, zip_read() Nasıl Kullanılır?

PHP Eğitimleri
PHP eğitimleri, sunucu tarafında web programlama yapmak isteyen öğrencilere yönelik. Kapsamlı ve pratik dersler, öğrencilere bu alanda uzmanlaşma fırsatı sunuyor.
user-image